Notice: WP_Widget에서 호출한 생성자 함수는 4.3.0 버전부터 폐지예정입니다. 대신
__construct()
를 사용해주세요. in /webstore/pub/reportblog/htdocs/wp-includes/functions.php on line 3620 그 정이 어디 칼로 자르듯 잘라질수 있어야 말이지 [블로그비망록 No.369] - 블로그타임스
그 정이 어디 칼로 자르듯 잘라질수 있어야 말이지 [블로그비망록 No.369]

1 Comment

  1. prtcty

    2022년 11월 28일 at 4:22 오후

    پارتیشن چیست؟
    پارتیشن به معنای قسمت بندی و جداسازی ست. با استفاده از پارتیشن بندی میتوان از فضای مورد نظر استفاده بهینه نمود. مثلا فضاهای بزرگ را میتوان به چند قسمت تقسیم بندی کرد و عملکردی متفاوت در هر بخش انجام داد. از پارتیشن بندی در انواع مکان های اداری، مسکونی و غیر مسکونی میتوان استفاده نمود پارتیشن شیشه ای | تولید پارتیشن اداری شیشه ای + طراحی و تولید پارتیشن و با تفکیک فضا چندین فضای کاربری طراحی و ایجاد کرد. هرسیستمی که بتواند فضا را تقسیم کند پارتیشن نامیده می شود. سیستم جدا کننده های کاذب که امروزه با نام پارتیشن شناخته می شوند نوعی تجهیزات تقسیم بندی فضاهای داخلی بوده که با هدف منظم کردن محیط و با پیش بینی قابلیت جابجایی طراحی و ساخته می شوند.

Leave a Reply

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.