Notice: WP_Widget에서 호출한 생성자 함수는 4.3.0 버전부터 폐지예정입니다. 대신
__construct()
를 사용해주세요. in /webstore/pub/reportblog/htdocs/wp-includes/functions.php on line 3620 늘 같은 길을 걷는 것이 마치 인생길 같다 [블로그비망록 No.380] - 블로그타임스
늘 같은 길을 걷는 것이 마치 인생길 같다 [블로그비망록 No.380]

1 Comment

  1. sara

    2021년 2월 21일 at 12:34 오전

    معرفی هنر خیاطی
    نخ نامرئی قرقره رز
    از زمان انسان‌های نخستین تا به امروز پوشیدن لباس یک ضرورت بوده است و هر شخصی تمایل دارد که ظاهر خود را به بهترین شکل ممکن آراسته کند بنابراین رنگ و طراحی پوشاک باید هنرمندانه، زیبا، هماهنگ با شرایط محیط و باب روز باشد. از این رو فن یا به عبارتی هنر خیاطی به وجود آمد و در ردیف مشاغل مهم و کارآمد جامعه قرار گرفت و روز به روز در کنار هنرها و فنون دیگر رشد کرد و به روز شد. از گذشته تا امروز این هنر طرفداران زیادی داشته است و مردان و زنان بسیاری با این هنر در سطوح مختلف آشنا هستند.

Leave a Reply

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.