Notice: WP_Widget에서 호출한 생성자 함수는 4.3.0 버전부터 폐지예정입니다. 대신
__construct()
를 사용해주세요. in /webstore/pub/reportblog/htdocs/wp-includes/functions.php on line 3620 생일은 내가 이세상에 태어난 날이기도 하지만 [블로그비망록 No.218] - 블로그타임스
생일은 내가 이세상에 태어난 날이기도 하지만 [블로그비망록 No.218]

2 Comments

  1. negin

    2023년 3월 7일 at 6:20 오후

    اعتیاد چیست؟
    استفاده از مواد اعتیادآور چه در دسته محرک ها باشند و چه در دسته مخدرها برروی عملکرد طبیعی تاثیر می گذارد و بر اثر ادامه مصرف مغز به ماده اعتیاد آور عادت کرده و تنها در صورت رسیدن مواد اعتیاد آور، مصرف کننده تمرکز و آرامش دارد.بنابر دلیل گفته شده و کسب لذت اولین بار مصرف، بیماران اعتیاد دائما دوز مصرفی خود را افزایش می‌دهند و به این صورت وابستگی نقاشی در مورد اعتیاد به مواد مخدر شکل می‌گیرد.بدیهی است که اعتیاد نه تنها سلامت جسمانی فرد را از بین می برد، بلکه بر روی سلامت روانی وی نیز تاثیرات مخربی می گذارد، طبق آمار و مشاهدات اکثر بیماران اعتیاد، افسردگی و بسیاری از اختلالات رفتاری و روانی را تجربه می کنند. توجه نمایید که ترک اعتیاد امری بسیار تخصصی است و ترک خودسرانه و غیراصولی میتواند عوارض به مراتب شدید و جبران ناپذیری بر روی سلامت بیمار داشته باشد.همچنین مطلع باشید که پروسه ترک هر یک از مواد مخدر و محرک متفاوت است و باتوجه به پارامترهای مختلف برنامه درمانی شروع می شود.

  2. sib

    2023년 12월 23일 at 5:14 오후

Leave a Reply

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.