Notice: WP_Widget에서 호출한 생성자 함수는 4.3.0 버전부터 폐지예정입니다. 대신
__construct()
를 사용해주세요. in /webstore/pub/reportblog/htdocs/wp-includes/functions.php on line 3620 연신 오빠 쳐다보고 종이 쳐다보고 잠시 한눈을 판 사이에 [블로그비망록 No.247] - 블로그타임스
연신 오빠 쳐다보고 종이 쳐다보고 잠시 한눈을 판 사이에 [블로그비망록 No.247]

1 Comment

  1. greenhouse-fan

    2022년 8월 24일 at 7:29 오후

    greenhouse-fan
    فن گلخانه ای را بهتر بشناسیم
    امروزه استفاده از گلخانه ها برای پرورش محصولات بسیار گسترش یافته است. به طوری که افراد زیادی تمایل به احداث گلخانه پیدا کرده اند. هدف از سیستم فن گلخانه ای ایجاد یک توده پایدار از هوا است که به آرامی در حال حرکت از طریق فن ها می باشد.احداث گلخانه الزاماتی را به همراه دارد که باید آن ها را رعایت کرد. یک مورد مهم از آن الزامات استفاده از فن گلخانه ای می باشد.ورودی گلخانه اجازه می دهد هوا سرد به داخل ساختمان گلخانه نفوذ کند، اما فن گلخانه ای باید نصب شود تا هوا را از طریق کل ساختار خرید فن گلخانه به طور مساوی حرکت دهد. هدف اصلی فن گلخانه ای ایجاد دمای یکنواخت دز فضای گلخانه است. هیچ هوای گرم و یا هوای سرد مطلق نباید در ساختار گلخانه وجود داشته باشد، تا محیط رشد ایده آل برای گیاهان فراهم شود.

Leave a Reply

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.