Notice: WP_Widget에서 호출한 생성자 함수는 4.3.0 버전부터 폐지예정입니다. 대신
__construct()
를 사용해주세요. in /webstore/pub/reportblog/htdocs/wp-includes/functions.php on line 3620 감탄할만한 풍광을 마주하면 한바탕 통곡하고 싶어진다고 했다 [블로그비망록 No.348] - 블로그타임스
감탄할만한 풍광을 마주하면 한바탕 통곡하고 싶어진다고 했다 [블로그비망록 No.348]

1 Comment

  1. kaveh

    2023년 9월 23일 at 11:49 오후

    صنایع ریخته گری یکی از روش‌های تولید متصل به فرآیند تولید قطعات فلزی است که در آن، مواد مذاب به یک قالب تزریق می‌شوند کاوه ساخت و پس از سرد شدن و انجام عملیات پس‌از‌پردازش، قطعه نهایی حاصل می‌شود. این فرآیند یکی از قدیمی‌ترین فرآیندهای تولید فلزات است و از زمان‌های قدیم در تاریخ انسان به کار می‌رفته است.

Leave a Reply

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.